twitter
rss

Kawan kawan, sebelum kita membaca Al Qur'an sebaiknya kita mengetahui adab adabnya sehingga apa yang kita kerjakan mendapat pahala dari Allah Ta'ala.


0 komentar:

Posting Komentar