twitter
rss


Kawan-kawan mari kita belajar sedikit tentang “Akhlak” yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari.
1.      Kita biasakan untuk menggunakan tangan kanan dalam mengambil, memberi, makan, minum, menulis dan menerima tamu. Dan selalu memulai setiap pekerjaan dengan basmalah terutama untuk makan dan minum. Dan itu harus dilakukan dengan duduk serta diakhiri dengan membaca doa setelah makan.
2.      Kita biasakan untuk selalu menjaga kebersihan, memotong kuku, mencuci kedua tangannya sebelum dan sesudah makan, dan bersuci ketika buang air kecil maupun air besar, sehingga tidak membuat najis pakaiannya dan shalatnya menjadi sah.
3.       Ketika adzan berkumandang kita harus diam dan menjawab bacaan-bacaan muadzin kemudian bersalawat atas Nabi dan berdo’a.
4.      Kita biasakan untuk tidak membuang sampah dan kotoran di tengah jalan.
5.      Kita berteman dengan siapa saja yang berakhlak baik terutama dengan teman-teman TPA dan masjid.
6.     Memberi salam kepada orang tua kita, teman-teman kita dengan ucapan “Assalamu’alaikum”, kalau bertemu.
7.      Berbuat baik kepada tetangga, teman-teman disekolah, dll, dan tidak menyakiti mereka.
8.      Kita biasakan bersikap hormat dan memuliakan tamu yang datang kerumah kita serta menghidangkan suguhan baginya.
Masih banyak akhlak-akhlak yang diajarkan oleh agama kita Islam, mudah-mudahan dapat kita sambung pada postingan mendatang.

0 komentar:

Posting Komentar