twitter
rss

SYIRIK.
Tahukah kawan-kawan apa Syirik itu? 
Ketika  kita meyakini bahwa ada  yang lain  yang  memiliki  kekuasaan  dan mampu  menciptakan  selain  Allah, maka berarti kita telah berbuat syirik. Allah  berfirman:  “Sesungguhnya  Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit  dan bumi dalam enam masa,  lalu  Dia  bersemayam  di  atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang  yang  mengikutinya  dengan  cepat,  dan  (diciptakan-Nya  pula) matahari,  bulan  dan  bintang-bintang (masing-masing)  tunduk kepada  perintah-Nya.  Ingatlah,  menciptakan  dan  memerintah hanyalah hak Allah. Maha  Suci  Allah,  Tuhan  semesta  alam.”  (QS  Al-A’raaf
[7] : 54)
Ketika beribadah kepada  selain  Allah,  seperti menyembah berhala, menyembelih di kuburan,  meminta  pertolongan kepada  jin  atau  dukun,  mempercayai peramal,  berdoa  kepada  orang-orang  shalih  yang  telah  meinggal, dan yang semisalnya, maka semua itu adalah Syirik.
Allah  berfirman,  yang  artinya: 
“Sembahlah  Allah  dan  janganlah kamu mempersekutukan- Nya  dengan sesuatupun.”  (QS An-Nisa [4] : 36)
Ketika  kita meyakini  bahwa ada  mahluk  yang memiliki  nama-nama  dan  sifat-sifat  yang  hanya milik  Allah,  atau meyakini  bahwa Allah  serupa  dengan  mahluknya, berarti  kita  telah  melakukan kesyirikan.  Allah  berfirman,  yang artinya:  “Tidak  ada  sesuatupun yang  serupa  dengan  Dia,  dan  Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.” (QS Asy -Syuura [42] : 11)
Syirik  adalah  perkara  yang  paling buruk  di  sisi  Allah  dan  dosa  yang teramat  besar.  Allah  berfirman  di dalam  Al-Qur’an:    “Sesungguhnya mempersekutukan  (Allah)  adalah benar-benar  kezaliman  yang  besar". (QS Luqman [31] : 13)
Syirik  adalah  dosa  besar  yang tidak  akan  diampuni  Allah jika  orang  yang melakukannya  tidak bertaubat  kepada  Allah dan  mati  dalam  keadaan berbuat  syirik  kepada Allah. 
Nah  kawan-kawan,  kita harus  waspada  terhadap  syirik, menjaga  agar  sikap  dan  perbuatan  kita  tidak  terjerumus  kedalam kesyirikan.  Ayo  katakan,  “Aku muslim kecil yang bertauhid kepada  Allah  dan  aku  muslim  kecil  yang
membenci segala bentuk Syirik.”
Laa ilaaha illa Allah... Tidak ada tuhan selain Allah.
(bam)

0 komentar:

Posting Komentar