twitter
rss


Jazakallah khairan atau jazakumullah khairan.
Sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada orang tua  kita, teman teman kita, dan siapa saja  yang memberi sesuatu, kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk mengucapkan:  “Jazakallah khairan atau jazakumullah khairan.”
 “Barangsiapa yang diberikan satu perbuatan kebaikan kepadanya lalu dia membalasnya dengan mengatakan :jazaakallahu khaer (semoga Allah membalasmu dengan kebaikan), maka sungguh hal itu telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukurnya.”
(HR.At-Tirmidzi (2035), An-Nasaai dalam Al-kubra (6/53), Al-Maqdisi dalam Al-mukhtarah: 4/1321, Ibnu Hibban: 3413, Al-Bazzar dalam musnadnya:7/54. Hadits ini dishahihkan Al-Albani dalam shahih Tirmidzi)

0 komentar:

Posting Komentar